MHC EVENT

MHC EVENT

De afgelopen tijd hebben Maastricht en het Heuvelland op gastronomisch gebied zich snel verder ontwikkeld en krijgen daarvoor internationale erkenning. Maastricht en het Heuvelland zijn tegelijk complementair geworden. In deze regio bevinden zich bijzonder hoogwaardige restaurants en belangrijke ambachtelijke leveranciers: de smaakmakers.

Het oorspronkelijke Maastricht Culinair maakt daarom nu een start als Maastricht Heuvelland Culinair met een duidelijke visie, een nieuw logo, een nieuwe hedendaagse website en culinaire initiatieven. De ambitie is om van Maastricht-Heuvelland een gastronomische hotspot te maken. Een regio, die er internationaal uitspringt als een duidelijke culinaire ‘hoofdstad’.

Het nieuwe logo omvat alle elementen. Naast de ster van Maastricht en de prachtige glooiing van het Heuvelland zijn twee belangrijke symbolen van de gastronomie zichtbaar, dit alles in goud bekroond.

Bij de nieuwe website www.maastrichtheuvelland.com is gekozen voor een magazine-concept. Veel informatie in woord en beeld over samenwerkingen, die nieuwe concepten opleveren. Zowel lopende samenwerkingen als een programma waarin leden nieuwe allianties aanmelden. Verder heeft ieder lid een eigen pagina, waarin met beelden de sfeer en kwaliteit worden getoond.

Lidmaatschap is niet vrijblijvend. Alles moet erop gericht zijn de gastronomie op het hoogste niveau verder te ontwikkelen en daarbij samen te werken, van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en te stimuleren. Om als restaurant lid te zijn, moet aan de volgende drie criteria zijn voldaan: Verfijnde Kwaliteit, Eigen Signatuur en Complete Beleving. Bij de toeleveranciers moet sprake zijn van Ambachtelijke en Hoogwaardige Productkwaliteit. Met een deskundige klankbordgroep zal een en ander worden getoetst.

Vandaag 19 juni 2023 vindt de start plaats met een event in Hoeve Carré 1711 in Wittem. Een event met alle leden, waarbij de deelnemers samen op basis van opdrachten mooie concepten maken en waarbij we ons ook aan de pers presenteren.

Juni

2023

Oktober

2023

nl_NL_formal