Privacyverklaring

Privacyverklaring Maastricht Culinair

Privacyverklaring Maastricht Heuvelland Culinair
Maastricht Heuvelland Culinair vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom we dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met secretariaat@maastrichtheuvellandculinair.com.

Artikel 1 Wie zijn wij?
Maastricht Heuvelland Culinair is een stichting, gevestigd te (6212 EC) Maastricht aan de Sebastianenweg 41. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41077432. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?
Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw naam, e-mail, adres, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken. Wij bewaren deze gegevens zo lang de website online is.

Wij gebruiken uw naam en e-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief enkel met uw expliciete toestemming en bewaren deze niet langer dan u staat ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Voor het beheer van bestellingen uit de webshop verwerken wij uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoongegevens en betaalwijze. Zonder deze gegevens kunnen wij onze producten niet aan u leveren. Wij verwerken deze gegevens dan ook op grond van uitvoering van onze overeenkomst.

Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij uw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw nummer, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zullen wij na zeven jaar deze gegevens van u verwijderen.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten verwijderen nadat deze klacht is afgehandeld.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. U heeft ondubbelzinnige toestemming gegeven om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Om het plaatsen van reacties onder onze berichten of recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij uw naam, e-mail en inhoud van uw bericht. Met het plaatsen van uw bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Wij bewaren deze gegevens totdat u uw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant verkregen, omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.

Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen om uw gegevens in te zien.

Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen. U kunt zelf ook enkele gegevens wijzigen in uw persoonlijke bestelaccount van onze webshop.

Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Maastricht Culinair, kun jij bezwaar maken.

Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar secretariaat@maastrichtheuvellandculinair.com. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?
Maastricht Culinair zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze overeenkomst. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Artikel 7 Slotbepalingen
Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@maastrichtheuvellandculinair.com. Als u een klacht hebt over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

nl_NL_formal